İŞ KAZASI VE
İŞ MAĞDURLARI DERNEĞİ

İŞ KAZASI VE İŞ MAĞDURLARI DERNEĞİİŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ
Yazar       : Av. Suat YURDSEVEN
Kategori  : İşçi Hakları Makaleleri
Tarih :31 Ağustos 2012

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :

ADRESİ :

MUHATAP (İŞVEREN) :

ADRESİ :

KONU : Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağının tarafıma ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Şirketiniz tarafından iş akdimi haksız , mesnedsiz ve tek taraflı olarak feshetmeniz nedeniyle şahsım adına doğmuş olan kıdem ve ihbar tazminatı alacağımı , maaş alacağımı, yıllık izin ücreti alacağımı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı 3 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi halde ise alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

Keşideci (işçi)

Sayın Noter ;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla


Site'de Bulunan Tüm İçeriğin
Telif Hakkı Derneğimize aittir.
İzinsiz Kopyalanamaz !